عربي
21 June 2018 07:18:33 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
LAST UPDATED IN 2018-06-21
INDICES
VALUE TRADED
MOST ACTIVE SHARES
  Number %
ARBK 993,326 18.22
ULDC 649,735 11.92
SPIC 594,020 10.90
SANA 489,043 8.97
JOPH 348,059 6.39
   
Home Page About Us Our Services Latest News Trading Bulletin B.O.J Related Links F.A.Q Sign in Contact Us